เริ่มต้นเพียงบริการ WiFi ฟรีใน Namba CURRENCY ร้านอัตราแลกเปลี่ยนของเรา

เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ WiFi ของคุณ
กรุณาค้นหาสัญญาณ Wifi ในหน้าการตั้งค่าของคุณ
เมื่อคุณจะได้พบกับ ID: tourist.usen.spot โปรดเลือกจากรายชื่อ ID Wifi
จากนั้นกรุณาเลือกภาษาของคุณและแตะลงทะเบียน
แล้วคุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระใน Namba CURRENCY ร้านอัตราแลกเปลี่ยนของเรา