นิเมชั่น

วิธีการใช้เครื่องอัตโนมัติการเปลี่ยนแปลง(อังกฤษ):